Шевченколюбам усього світу

Дорогі друзі!

Маю честь від імені оргкомітету Міжнародного проекту-конкурсу «Тарас Шевченко
єднає народи» висловити вам і народові вашої країни нашу глибоку пошану і звернутися з
наступним.

За ініціативи Міжнародної ліги «Матері і сестри України – молоді України» у 2016
році було започатковано Міжнародний проект-конкурс «Тарас Шевченко єднає народи»
(далі – Проект), метою якого є сприяння входженню України у широкий світовий
інформаційний простір через реалізацію Проекту як вияву культурної дипломатії. За три
роки проведення (2016 -2018) Проект мав значний суспільний резонанс, і був схвально
сприйнятий світовою спільнотою – об’єднавши понад 700 учасників з 46 країн світу.
Полум’яне слово пророка української нації лунало 47-ма мовами. Цінуємо участь
кожного! Учасники продемонстрували свій талант і нагадали про фундаментальні
загальнолюдські цінності: моральність, порядність, милосердя, яких так бракує сучасному
світові.