Про нас

Громадська організація «Творча еліта України» (ГО «ТЕУ») зареєстрована 2 травня 2018 р.

Мета і напрями діяльності

Метою організації є гуртування творчих людей будь-яких професій для розвитку всіх сфер суспільного життя в Україні, здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.

Основними напрямами діяльності Організації є:

 • Залучення осіб, які демонструють високі інтелектуальні, академічні, творчі здібності у громадське життя;
 • Формування і розвиток можливостей для всіх створювати інформацію і знання, мати до них доступ, користуватися й обмінюватися ними, даючи змогу окремим особам і громадам повною мірою реалізувати свій потенціал;
 • Популяризація і сприяння діяльності Вікіпедії та інших проектів, започаткованих Wikimedia Foundation, Inc.;
 • Створення і просування інтернет-ресурсів, заснування друкованих засобів масової інформації, які забезпечують творчих осіб інструментами та ресурсами для подальшого зростання та розвитку;
 • Збір, обробка та розповсюдження правових, економічних та інших даних, що представляють інтерес для творчих осіб;
 • Організація співробітництва між творчими особами, представниками державних органів, міжнародних організацій, іноземних юридичних і фізичних осіб, наукових, освітніх та культурних установ;
 • Надання допомоги у розробці навчальних програм і у проведенні навчальних курсів і семінарів, включаючи планування, маркетингові дослідження, управління фінансовою діяльністю, управління персоналом та інше;
 • Проведення інформаційних та освітніх заходів, а також надання консультаційних, правових та інших послуг;
 • Сприяння залученню вітчизняних та іноземних інвестицій з метою фінансування розвитку освіти, культури і мистецтва;
 • Залучення на благодійній основі коштів для фінансування своїх робіт і програм.

Наші веб-ресурси

 • http://elita.org.ua — офіційний сайт організації. Портрети творчих осіб з усіх сфер суспільного життя — бізнесу і політики, науки і освіти, мистецтва і літератури, охорони здоров’я і спорту, оборони і державної безпеки, громадської сфери. Новини суспільства і організації, блоги творчих людей, інформація про організацію.

Зусиллями організації також створені і підтримуються:

 • http://ukrainka.org.ua — мистецький портал «Жінка–УКРАЇНКА». Творчі портрети мисткинь і митців, новини культури, літератури і мистецтва.
 • http://prostir.wikia.org/uk — вікі Енциклопедія громадянського суспільства. Довідкові статті про громадських діячів, експертів, громадські інституції, проекти, події.

Див. також