Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства розроблено оновлений Закон «Про основні засади державного нагляду (контролю)», який передбачає змінений підхід до проведення планових (позапланових) перевірок, перевірок з питань дотримання ліцензійних умов, а також процедури оскарження результатів заходів контролю.

Дія Закону не поширюватиметься на відносини, що виникатимуть під час здійснення заходів податкового контролю, державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, державного ринкового нагляду та контролю нехарчової продукції, державного контролю за додержанням законодавства про працю з питань виявлення неоформлених трудових відносин тощо.

Контроль за додержанням ліцензійних вимог здійснюватиметься з дотриманням установленого цим Законом порядку.

В проекті залишається діючою норма щодо проведення планових та позапланових заходів виключно в межах переліку питань, визначених в уніфікованій формі акта. Проекти річних планових перевірок суб’єктів господарювання будуть формуватись з урахуванням рейтингу субєктів господарювання, оновлення якого відбуватиметься щороку.

Враховуючи попередні неузгодженості порядку проведення перевірок при відсутності затверджених критеріїв ризику, проектом визначено, що в такому разі підприємці прирівнюватимуться до суб’єктів з незначним ступенем ризику та підлягатимуть державному нагляду (контролю) не частіше одного разу на п’ять років.

Строки проведення планових (позапланових) заходів збільшено з десяти (двох) робочих днів до:

  • п’ятнадцяти робочих днів – для суб’єктів господарювання, діяльність яких віднесена до високого ступеня ризику;
  • десяти робочих днів – для суб’єктів господарювання діяльність яких віднесена до середнього ступеня ризику;
  • п’яти робочих днів – для суб’єктів господарювання діяльність яких віднесена до незначного ступеня ризику.

При наданні підтвердження, що суб’єкт господарювання відноситься до суб’єктів мікро- або малого підприємництва, строк перевірки не буде перевищувати п’яти робочих днів.

Проектом Закону встановлено можливість збільшення періодичності проведення перевірок відносно суб’єктів господарювання, діяльність яких віднесена до середнього та незначного ступенів ризику, на період дії укладеного договору страхування цивільної відповідальності за шкоду, яку може бути заподіяно навколишньому природному середовищу, життю, здоров’ю та майну третіх осіб унаслідок порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства.

Передбачається запровадження нового порядку тимчасового (повного або часткового) припинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, надання послуг при наявності такого порушення більше семи календарних днів. Зокрема, відповідно до  змін до Кодексу адміністративного судочинства України, розгляд таких справ буде проводитись судом з певними особливостями адміністративного провадження упродовж п’яти робочих днів. Рішення підлягатимуть негайному виконанню.

З метою скасування заходів реагування, застосованих судом за результатом розгляду справи, суб’єкт господарювання зможе подати відповідну заяву до суду, якщо обставини, які стали підставою для вжиття заходів, перестали існувати або усунуті, що буде підтверджуватись відповідними доказами. Така заява підлягатиме розгляду протягом п’яти робочих днів з моменту отримання її судом.

Проектом Закону, зокрема, також передбачається:

  • запровадження аудиту діяльності суб’єкта господарювання як окремого функціоналу, що дозволяє попередити порушення вимог законодавства, залучивши фахівців державного органу або незалежної організації, уповноваженої у відповідній сфері господарської діяльності, з метою виявлення, попередження та усунення порушень вимог законодавства до початку здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) та без застосування санкцій;
  • залучення громадськості до розгляду звернень суб’єктів господарювання щодо оскарження дій (бездіяльності) посадових осіб та рішень органів державного нагляду (контролю);
  • створення інституту громадських рад з питань державного нагляду (контролю);
  • запровадження уніфікованої процедури оскарження розпорядчих документів та рішень щодо застосування санкцій, які приймаються посадовими особами органів державного нагляду (контролю) тощо.

Одночасно, з прийняттям нової редакції Закону «Про основні засади державного нагляду (контролю), зміни вносяться до Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” та Закону України “Про судовий збір”.

 

Від Наталія Петрівська

Керівник GR-напрямку Асоціація рітейлерів України (RAU)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *